Stadspijpers van 's-Hertogenbosch
Stadspijpers Nieuws Stadspijpers Nieuws

Archief nieuws

De Stadspijpers van's-Hertogenbosch nodigden u uit voor het kerstconcert
Vrienden van de Stadspijpers dragen bij aan historie en cultuur 's-Hertogenbosch

Overhandiging beeld Kunstenares Jeanne van Iersel van Zonsbeek
10 december Kerst in de Renaisssance
Nieuw uniform voor Muziekmeester
Feest tijdens Open Monumentendag 2006
Kerstconcert An old English Christmas door "The York Waits"
Stadspijpers spelen op de Taptoe
Stadspijpers naar Polen
13 Januari 2004 opening nieuwe repetitieruimte Stadspijpers
13 oktober 2004 eigen domicilie voor Stadspijpers
10 11 en 12 September 2004
Het Eerste Europese Festival van Stadspijpers een groot succes

1 januari 2004 Nieuwe voorzitter voor Stichting Stadspijpers
Seminar: Moderne mecenas of sponsor?
De apotheose van de metamorfoseKlik hier voor archief artikelenDe Stadspijpers van's-Hertogenbosch nodigden u uit voor het kerstconcert

"Una festa di Natale italiana"

 te 's-Hertogenbosch op 23-12-2007 in het Jheronimus Bosch Art Center
en in Utrecht op 6-1-2008 in de Nicolaïkerk

Klik voor de Flyer of affiche
De foto op zowel de Flyer als de Affice is gemaakt door Gerard monté

Het concert werd uitgevoerd door het Praetorius ensemble en de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch beide onder de bezielende leiding van Norbert Kunst

Concerten zijn mede mogelijk gemaakt door:

TopVrienden van de Stadspijpers dragen bij aan historie en cultuur �s-Hertogenbosch

�s-Hertogenbosch staat bekend om haar historie en cultuur. De compacte en gezellige binnenstad met haar middeleeuwse structuur leeft onder de moderne bezoeker. De vele steegjes, de driehoekige markt met het standbeeld van Jeroen Bosch, de gotische Sint-Janskathedraal, de Uilenburg en de Binnendieze: de stad ademt sfeer en verleden. De stad hecht grote waarde aan haar imago op historisch en cultureel gebied. Daarvoor heeft ze enkele sterke troeven in handen, waaronder de Stadspijpers met hun bijzondere muzikale traditie.

Muzikale ambassadeurs

In de veertiende en vijftiende eeuw zorgden vrije speellieden voor vrolijkheid in burchten en herbergen door heel Europa. Deze muzikanten maakten muziek op dorpsbrinken en stadspleinen, bij feesten, jaarmarkten en bijzondere gelegenheden. Vele van hen kwamen vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw in dienst van de stedelijke magistraat als 'Stadspijper'. Zo ook in 's-Hertogenbosch.
's-Hertogenbosch is de enige stad in Nederland en een van de weinige steden in Europa waar een Stadspijpers-groep is heropgericht. De Stadspijpers van 's-Hertogenbosch brengen muziek ten gehore, zoals de Stadspijpers in de zestiende eeuw. De instrumenten, versierselen en kleding zijn met grote precisie gemaakte replica's, zoals van de Stadspijpers uit de dertiende eeuw. De Stadspijpers zijn de muzikale ambassadeurs van 's-Hertogenbosch, zowel in Nederland als ver daarbuiten. De muzikanten zorgen voor de muzikale omlijsting bij hoog bezoek, zoals leden van het Koninklijk Huis en andere belangrijke ontvangsten. Alles in de traditie van de aloude Stadspijpers. De stadspijpers organiseren concerten met informatie over de geschiedenis van de eeuwenoude historie en uitleg over de instrumenten. Zij geven tevens een cursus Boschlogie II, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de geschiedenis en de muziek van de Stadspijpers in de afgelopen eeuwen. De burgemeester van 's-Hertogenbosch,
de heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts als beschermheer van de Stadspijpers, erkent het belang van de Stadspijpers als ambassadeurs van 's-Hertogenbosch. Hij onderstreept daarmee de cultuur-historische meerwaarde voor de stad.

Hoe kunt u bijdragen aan het behoud van eeuwenlange historie en cultuur?

Word vriend/donateur van de Stadspijpers

Het vraagt veel inspanning van de muzikanten om de kwaliteit van de muziek en de daarmee samenhangende cultuur-historische waarde op een hoog niveau te houden. Financiële ondersteuning is daarbij onmisbaar. Als vriend/donateur van de Stadspijpers kunt u daaraan bijdragen. Als tegenprestatie wordt u persoonlijk uitgenodigd bij activiteiten die door ons worden georganiseerd. Denk hierbij aan het sfeervolle jaarlijkse kerstconcert. Wij houden u op de hoogte van de jaarlijkse activiteiten met een nieuwsbrief. Kijk ook op regelmatig op deze web-site.

Bijzondere extra tegenprestatie!

Elke financi�le bijdrage is natuurlijk welkom! Maar als u als vriend/donateur gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage doneert van € 200,- ontvangt u een fraai ingelijste brodsie als bijzondere extra tegenprestatie.

Wij zijn er trots op onze vrienden/donateurs deze ingelijste brodsie te kunnen schenken.

In een kleine exclusieve oplage (35 stuks) is de brodsie geweven in het Textielmuseum in Tilburg. Het ontwerp hiervoor is gemaakt door de heer Antwan Hoedemakers.

Als u na het lezen van dit item ons financieel wil steunen, neem dan contact op de heer Ton Kivit, secretaris van de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch.

Dit kan via e-mail: info@stadspijpers.nl
of telefonisch +31 (0)6 55 81 85 41.

Secretariaat
Stichting Stadspijpers van 's-Hertogenbosch

Meester van Goerlestraat 12
5237 JG 's-Hertogenbosch

Download brochure Vrienden van de Stadspijpers (1,35mb)

Wat is een Brodsie?

Het Bossche stadsbestuur besteedde veel aandacht aan de presentatie van haar functionarissen en vertegenwoordigers. Daarom lieten zij voor de Stadspijpers in 1530 een Brodsie maken door de beste zilversmid van de stad. De Brodsies overtreffen in kwaliteit al het andere edelsmeedwerk uit de stad dat bewaard bleef; het zijn ware kunstwerken. In de hoofdvorm, een vierpas, vormen dolfijnen staart aan staart en kop aan kop, aangevuld met wat bloem- en bladwerk de omranding. Dit vormt de contour rond de Boschboom, het symbool van 's-Hertogenbosch, waarin het stadswapen is opgehangen. Zilversmid Aert van Muers maakte er in het begin van de zeventiende eeuw een vijfde exemplaar bij.

TopKunstenares Jeanne van Iersel van Zonsbeek uit Gewande overhandigd beeld aan Marcel Ploegmakers

Op dinsdag 27 februari is tijdens een intieme bijeenkomst in de repetitieruimte van de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch het aangeboden beeld door kunstenares Jeanne van Iersel van Zonsbeek en Marcel Ploegmakers onthuld.

Marcel toonde zich blij verrast met dit unieke beeld. Let ook op de prachtige details in het stadswapen aan de voet, welke een exacte kopie is van de brodsie. 

Top

Kerstconcert 2006 en afscheid en huldiging van de oprichter Marcel Ploegmakers

Op 10 december 2006 hebben wij, de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch, voor het tweede jaar aan onze sponsors, donateurs en alle belangstellenden in 's-Hertogenbosch en omstreken, een schitterend kerstconcert aangeboden. Georganiseerd door de heer Marcel Ploegmakers van Duke Productions 's-Hertogenbosch.

Dit concert werd - exclusief in Nederland - uitgevoerd door het internationale topensemble 'Capella Flamenca' uit Vlaanderen. De sfeervolle ambiance in het in kerstsfeer gehulde Jeroen Bosch Art Centre (voormalige St.Jacobskerk) in 's-Hertogenbosch, was het decor voor dit concert met als titel: 

'Kerst in de Lage Landen omstreeks 1500 en Kerst in de renaissance' 

De Stadspijpers, onder leiding van onze leermeester en dirigent de heer Norbert Kunst, openden de feestelijke avond in een overvolle kerk met een met vrolijkheid en ernst gebracht eigen kerstrepertoire. Het applaus van de aanwezigen was welgemeend en enthousiast.

De voorzitter de heer Stefan Schuwer heette iedereen van harte welkom en richtte een bijzonder dankwoord aan alle sponsors die dit concert financieel hebben mogelijk gemaakt.

Hierna gaf de artistiek leider van het Ensemble, de heer Dirk Snellings, een toelichting op het programma. Na een schitterend uitgevoerd concert door de musici en vocalisten, bedankte de voorzitter de Stadspijpers en het ensemble voor hun optreden. Honderden muisstille bezoekers genoten van het professionele kerstconcert. De vele geldelijke blijken van waardering aan de uitgang van de kerk, onderstreepten de tevredenheid van de bezoekers.
De sponsors, donateurs, de Stadspijpers, bestuur, partners en vrienden waren uitgenodigd voor een afsluitend drankje en hapje. Namens de gemeente was de burgemeester van 's-Hertogenbosch, de heer mr.dr. A.G.J.M. Rombouts aanwezig. De heer Rombouts is beschermheer van de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch.
Nadat iedereen was voorzien van een drankje, nam de voorzitter het woord en vroeg Marcel Ploegmakers en zijn echtenote Marjon, naar voren te willen komen. De voorzitter bood Marjon een boeket bloemen aan.
Marcel had besloten om na 22 jaar afscheid te nemen van de Stadspijpers. Afscheid als bestuurslid/secretaris. Zijn eigen bedrijf Duke Productions vergt nu veel tijd. Als de 'eerste' Stadspijper van 's-Hertogenbosch, zoals we hem hebben genoemd, heeft hij aan de wieg gestaan van de oprichting van de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch.

Dankzij zijn deskundigheid, enthousiasme, vasthoudendheid, organisatietalent en kennis van de historie m.b.t. het begrip speellieden in de middeleeuwen, zijn de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch een veel gevraagde groep en ambassadeurs voor de stad 's-Hertogenbosch.

Als eerste sprak de burgemeester waarderende woorden over zijn inzet en verdiensten voor de stad 's-Hertogenbosch. Met humor werd zijn vasthoudendheid op het gebied van subsidiering belicht. Een hand van Marcel betekende altijd dat het geld ging kosten. Maar hij wist de weg in subsidieland en had ook het vertrouwen van het college en de inhoudelijke ambtenaren, waardoor hij veel heeft bereikt. Hij deed het allemaal voor de Stadspijpers!

De burgemeester bedankte Marcel voor zijn bijdragen en beloonde de Stadspijpers met een vaste jaarlijkse subsidie van euro 2.500,--. Dit tot grote blijdschap en tevredenheid van het bestuur en muzikanten en met name de penningmeester, die de eindjes aan de elkaar moet knopen.

Marcel kreeg de recent uitgegeven drieband van Erasmus, 'De lof der Zotheid'. Na een applaus van de aanwezigen, nam de voorzitter weer het woord en prees Marcel voor zijn vele werk. Hij liep soms voor de troepen uit, maar kwam altijd weer terug! Als blijk van dank en waardering bood de voorzitter hem namens het bestuur en muzikanten een beeldje van de Stadspijpers aan. Echter het was 'slechts' een foto, waarop de kunstenares Jeanne van Iersel van Zonsbeek uit Gewande aan het werk is aan het beeldje. Marcel 'moet' zelf naar de kunstenares om het af te laten maken. Hij dankte ook zijn vrouw Marjon voor het lange 'uitlenen' van haar echtgenoot aan de Stadspijpers.

Als derde spreker nam Willem van Aart het woord. Willem en Marcel kennen elkaar vanaf het eerste begin. Willem vertelde als een echte cabaretier over de belevenissen die ze samen en met de andere muzikanten hebben beleefd. Als ze ergens gingen optreden, beleefden ze korte nachten en lange dagen!!! Serieus muziek maken, maar met vrolijkheid en in kameraadschap.

Hij bevestigde nog eens wat de vorige sprekers ook hadden gezegd. Zonder het doorzettingsvermogen van Marcel en alle andere kwaliteiten, waren de Stadspijpers nooit zo ver gekomen als ze nu zijn. Hij dankte Marcel daarom nog eens nadrukkelijk namens alle muzikanten en de leer/muziekmeester.

Willem heeft een bijzonder en persoonlijk cadeau bij zich. De bekende brodsie, die gedragen wordt door de muzikanten, heeft hij nagemaakt in kunststof met daarop een afbeelding van een figuur van Jeroen Bosch.

Hierna wil Marcel graag nog het laatste woord. Dit is de aanwezigen niet vreemd en er wordt ook hartelijk om gelachen.

Hij dankt iedereen voor de lovende woorden en houdt een pleidooi om de waardevolle cultuurhistorie in de stad niet alleen met woorden te prijzen, maar ook financiele middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Een leuk voorval wil hij zijn toehoorders niet onthouden. Op uitnodiging waren de Stadspijpers in Spanje. Toen ze op straat stonden te spelen, kwam een kennelijk Bossche toerist luisteren en zei op hoorbare en verwonderde toon :

'Dit soort muziek hoor en zie je toch  niet in 's-Hertogenbosch.'

Tot slot vertelt de voorzitter wie de taken van Marcel gaan overnemen.

Mevrouw Dorry Derhaag-Doomernik neemt de taken als bestuurslid/secretaris over en de daarmee verwante contacten met de gemeente, sponsors en informatieverstrekking aan belangstellenden.
Als grote fan en donateur van de Stadspijpers, is ze met enthousiasme aan deze taak begonnen. Met veel (bestuurs)ervaring in de culturele wereld als voormalig voorzitter van de Heemkundekring Rosmalen en huidig voorzitter van de internationale organisatie Societas Birgitta Europa is deze wereld haar niet vreemd. Jarenlang was ze actief als bestuurder/voorzitter in de vakbondswereld en als gemeenteambtenaar( 32 jaar bij de gemeente 's-Hertogenbosch) in o.a. in de functie van Juridisch medewerkster evenementen. 

De heer Jacques Quaars heeft zich bereid verklaard om ons te ondersteunen waar nodig in contacten met en in het culturele en maatschappelijke netwerk dat hij heeft. Als voorzitter van de Stichting Binnendiezeconcerten, als voormalig bestuurslid van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en verantwoordelijk voor de organisatie van de actitiviteiten in de Azijnfabriek in 's-Hertogenbosch, kan hij aan de Stadspijpers een positieve bijdrage leveren. Hij heeft gekozen om dit niet te willen doen vanuit een bestuurspositie. 

De artsitieke en muzikaal inhoudelijke taak was al de verantwoordelijkheid van de professionele leer/muziekmeester de heer Norbert Kunst. Norbert zal zijn grote en internationale netwerk in de oude (Remaissance) muziek beschikbaar en toegankelijk houden voor De Stadspijpers, waarmee ook continuïteit in deze, voor de Stadspijpers  belangrijke netwerk, is gewaarborgd.

Het Bestuur is bijzonder blij dat de vacature die ontstaan was door het afscheid van Marcel op deze wijze een nieuwe en positieve invulling heeft gekregen.

Top

Kerst in de Lage Landen omstreeks 1500

Dit concert wordt exclusief in Nederland uitgevoerd door het internationale topensemble Capilla Flamenca op zondag 10 december a.s., aanvang 19.30 uur in het Jeronimus Bosch Art Center aan de Hinthamerstraat 175 te 's-Hertogenbosch.

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk om voor 1 december a.s. aan te geven
of u van deze uitnodiging gebruik wenst te maken en met hoeveel personen.
Uw reactie ontvangen wij graag per e-mail info@stadspijpers.nl

Wij hopen ook u op 10 december tot onze gasten te mogen rekenen  (klik hier voor de advertentie uit de Boscche Omroep)

Het programma:

19.10 uur Zaal open
19.30 uur Voorprogramma Stadspijpers van 's-Hertogenbosch
19.50 uur kort intermezzo
20.00 uur Aanvang concert:
Kerst in de Lage landen omstreeks 1500
Capilla Flamenca o.l.v. Dirk Snellings
21.15 uur einde concert

Toelichting op het concert:

Sinds mensenheugenis wordt de komst van de Verlosser (Messiah) in alle geuren en kleuren uitbundig bezongen zowel in de intimiteit van de huiskamer als rondtrekkend langs de straten of in de kerken: het is een feest vol verwachting en kinderlijke blijheid. Dit is meteen de toon van dit unieke repertoire dat al meer dan 500 jaar de tijd doorstaat.
Het intieme handschrift Ms. II 270 uit de Koninklijke Bibliotheek te Brussel is het centrale vertrekpunt voor dit programma. Dit is een uniek handschrift uit de 15de eeuw met eenvoudige meerstemmige zettingen van alomgekende kerstliederen in een typische vermenging van de volkstaal met het Latijn. Enkele decennia later zal een gelijkaardig repertoire in gedrukte liedboekjes verschijnen als de ideale huismuziek van de betere burger in de Vlaamse steden.

Deze intieme kerstliederen worden in een aantal grote complexe kerstmotetten geniaal verweven met het meest gekende gregoriaanse advents-repertoire van de Rooms Katholieke traditie. Zowel Antoine Brumel, Johannes Regis als Herman Finck componeerden zo enkele polyfone meesterwerken.
Daarnaast besteden we aandacht aan instrumentale bewerkingen van dit kerstrepertoire omstreeks 1500: klanken van eeuwen geleden die vandaag nog herkenbaar leven thuis, in de kerk en op straten en pleinen tijdens gezellige kerstmarkten

Capilla Flamenca

Het vocaal-instrumentaal ensemble Capilla Flamenca ontleent haar naam aan de voormalige hofkapel van keizer Karel V.

Toen deze vorst in 1517 de Lage Landen verliet, nam hij zijn beste musici mee om hem als levende polyfonie te vergezellen naar Spanje.
De huidige Capilla Flamenca rekruteert haar uitzonderlijke musici hoofdzakelijk uit Vlaanderen om het unieke timbre van deze schitterende muziek uit 1400-1600 in haar volle authenticiteit te laten weerklinken.
De samenwerking met vooraanstaande musicologen leidt tot unieke en grensverleggende programma's geïnspireerd op de historische modellen. De integratie van meerdere kunstdisciplines verlenen bepaalde programma's een bijzondere plaats in het actuele cultuurlandschap.
Het transparant polyfoon klankbeeld van de Capilla Flamenca ontstaat vanuit een creatieve interactie tussen de musici. Hierbij gaat veel aandacht naar de historische en de technische aspecten van het polyfoon musiceren.
De vocale kern van de Capilla Flamenca bestaat uit Marnix De Cat : contratenor, Tore Denys : tenor, Lieven Termont :bariton Dirk Snellings : bas / artistieke leiding. Het consort bestaat uit: Jan Van Outryve : luit, Liam Fennelly, Thomas Baet, Piet Stryckers : viola da gamba en Patrick Denecker : blokfluit, doedelzak

De Cd's van de Capilla Flamenca werden bekroond met belangrijke onderscheidingen: ondermeer verschillende Prix Chocs (Le Monde de la musique), Diapason d'Ors , Repertoire10 , twee Caeciliaprijzen van de Belgische muziekpers en de Klara Muziekprijs 2004. Capilla Flamenca heeft begin dit jaar de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek 2005 ontvangen. Zowel deze bekroningen als de lovende kritieken op de concerten tonen aan dat de Capilla Flamenca een topensemble is in de wereld van de polyfone muziek.

Top

Nieuw uniform voor Muziekmeester

Tijdens monumentendag op 9 september 2006 vond de premiere plaats van het nieuwe uniform van muziekmeester Norbert Kunst

Norbert Kunst (1958) studeerde blokfluit, contrabas en fagot aan het Utrechts Conservatorium en was enkele jaren actief als blokfluitbouwer. Na zijn specialisatie historische fagotten speelde hij in vele Europese barokorkesten waaronder Les Arts Florissants (Parijs), Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, La Grande curie et La Chambre du Roy, Ensemble Bouzignac, Anima Eterna, Musica Ad Rhenum en Trio Passaggio.
Daarnaast staat het, op oude instrumenten spelende, barokorkest "La Prunelle" uit Ede reeds enkele jaren onder zijn leiding.

 

 

 
Top


Feest tijdens Open Monumentendag 2006

De Open Monumentendag 2006 op zaterdag 9 september is gewijd aan het thema feest. Al eeuwenlang heeft de stad een traditie hoog te houden als het om feesten gaat. Te denken valt natuurlijk aan de Markt die het podium vormde van diverse feesten zoals de jaarmarkten, kermissen en carnaval. En nog steeds is de Markt het middelpunt van feestelijke gebeurtenissen.

In de Bossche omroep van 3 september vindt u een extra programma boek of druk hier
 


De opening van de Open Monumentendag 2006 staat in het teken van de Blijde Inkomste van hertog (en later keizer) Karel V uit 1515. Die start om 10.00 uur in de Keizerstraat bij de Hof van Zevenbergen. Bij de opvolging van een overleden hertog werd in de middeleeuwse periode tot in de 16e eeuw iedere nieuwe hertog of hertogin van Brabant ingehuldigd door de grote steden in het Hertogdom. Bij deze gelegenheid verklaarde de nieuwe hertog officieel dat hij alle eerdere verleende privileges en andere voorrechten van de steden zou handhaven. Deze schriftelijk vastgelegde privileges werden ook als Blijde Inkomste aangeduid. De steden zworen op hun beurt de eed van trouw aan de nieuwe hertog en boden geschenken aan. Uiteraard ging iedere Blijde Inkomste met veel uiterlijk vertoon en pracht en praal gepaard.

Noordbrabants Museum, Voormalig Militair Gouvernement, Verwersstraat 41

De gehele dag zullen de Stadspijpers van 's-Hertogenbosch, het Schembart Gesellschaft uit Nurenberg (D) en het ensemble Semper Cantatas uit het poolse Malbork voor de muzikale omlijsting zorgen. Dit alles in authenthieke kleding en met muziek zoals deze werd uitgevoerd in de Lage Landen in de eerste helft van de 16e eeuw.

  • Dans en workshops in de Statenzaal met Dansstudio Max uit Vlijmen: Cabaret (jazz, show, musical) en streetdance. Tijden: 12.00-12.30 Cabaret demo en workshop, 13.00 - 13.30 Streetdance demo en workshop,14.00 - 14.30 Cabaret demo en workshop, 15.00 - 15.30 Streetdance demo en workshop, 16.00 - 16.30 Cabaret demo en workshop.
  • Diverse tentoonstellingen zoals De Wereld van Bosch, Het beleg van 's-Hertogenbosch en Van Breugel tot van Gogh. Daarnaast zijn er werken te zien van diverse Brabantse kunstenaars en wordt er hedendaagse kunst getoond in de Tuingalerij. 
  • De hele dag een middeleeuwse markt op het voorplein voor kinderen en volwassen.
  • De groep Wronghel & Wei speelt 14e-eeuwse volksmuziek en nodigt uit om mee te doen.
  • Die Tuymelaren van Mahou laat sterke staaltjes grondacrobatiek zien.
  • Hilarische acts van de nar Justine met o.a. jongleren met ballen en acrobatiek.
  • Optredens van de Stadspijpers van  's-Hertogenbosch, Poolse zangeressen en Duitse musici en dansers.

Top


Kerstconcert An old English Christmas door "The York Waits"

The York Waits onderbreken hun concertenreeks in Engeland en komen speciaal voor dit kerstoptreden naar 's-Hertogenbosch. Zij doen dit op uitnodiging van de Stadspijpers. Beide gezelschappen onderhouden nauwe banden. Het Jeroen Bosch Centrum wordt helemaal in kerstsfeer gebracht en feeëriek aangelicht om de bezoekers in een echte kerststemming te brengen.
Klik hier voor de afficheKlik op de foto voor vergroting van de affiche.

Sopraan

The York Waits is een (semi-) professioneel gezelschap dat reeds een klein tiental CD's op haar naam heeft staan. Aan het sfeervolle concert in de voormalige Sint-Jacobskerk wordt bovendien meegewerkt door Deborah Catterall, een bekende Engelse sopraan.

English Carols

Het Engelse gezelschap speelt op instrumenten uit de 15e, 16e en 17e eeuw. Tijdens het concert maken zij een muzikale reis vanaf de vijftiende eeuw tot aan een aantal bekende Christmas Carols en uiteraard Stille Nacht.

Kersttraditie

Het is een traditie dat in hun thuisstad York, The York Waits met een processie de kerstperiode aankondigen. Dat doen zij ook speciaal voor de gasten van het kerstconcert op 11 december. Zij laten de mensen in 's-Hertogenbosch bovendien genieten van bijzondere lekkernijen die horen bij de rijke Engelse kersttradities: Mince Pie en Mulled Wine.

Locatie:

Zondag 11 december 2005
aanvang 15:00 uur
Jeroen Bosch Centrum
Hinthamerstraat 175

Concertsponsors


Het concert is,dankzij de support van sponsors, GRATIS te bezoeken.


Kaarten zijn uitverkocht:


Meer informatie:
M. Ploegmakers, tel. 073- 612 38 88


 

Top

Stadspijpers spelen op de Taptoe

De Nationale Taptoe, dit jaar voor het eerst gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch, moet de komende jaren uitgroeien tot een festival. Dat zegt E. van Dam, voorzitter van de stichting Nationale Taptoe. De Taptoe begint dit jaar op 24 september met een streetparade door Den Bosch.

In 2009 moet de Nationale Taptoe zijn uitgegroeid tot een Taptoefestival. Met rondom de voorstellingen veel activiteiten, onthult voorzitter E. van Dam zijn grote plannen.
We hebben 150.000 euro startkapitaal ontvangen van de gemeente Den Bosch, de provincie en Libéma. Daarbij krijgen we heel veel subsidie in natura van Defensie. We hebben vier jaar de tijd om te groeien. Maar we willen ook sponsors aantrekken.
Voor de eerste keer in het 51-jarig bestaan wordt de Taptoe binnen gehouden. Nu kunnen we twee voorstellingen per dag geven. Samen met de grotere capaciteit van de tribunes wordt hiermee de taptoeperiode gehalveerd, legt Van Dam de keuze voor indoor uit.

Het evenement gaat in de buitenlucht van start. Een Streetparade trekt op 24 september door Den Bosch. Dat wordt een grote optocht van de deelnemende fanfarekorpsen en een twintigtal regionale orkesten. De optocht begint op de Parade en gaat via de vestingwerken en het centrum weer terug.
De Taptoe krijgt een behoorlijk Bosch' tintje. Zo wordt de opening verzorgd door onder andere het Moyes' Bosch, de Stadspijpers en het Jeroen Boschkoor. En we zijn bezig om een driedimensionaal decor te laten bouwen van 64 meter breed met daarop de Markt van Den Bosch geschilderd zoals die er vroeger uitzag.
In het programma van de Taptoe is meer dan ooit plaats ingeruimd voor show en humor. We moeten opletten dat we de mensen niet alleen muziek blijven voorschotelen. Dan krijg je een imagoprobleem. Daarom hebben we een trampolineact van een politieteam uit Hamburg opgenomen in het programma. Ook komt het Motor Imps Stuntteam uit Londen en is er een Obstacle Run waarbij twee militaire orkesten het tegen elkaar opnemen in een hindernisparcours.


 

 

 

 

 


Top

Stadspijpers naar Polen

foto Gerard Monté, 22 mei 2005.

De Stadspijpers vertrekken aanstaande donderdag per trein van 's-Hertogenbosch naar het Poolse Malbork (Mariënburg) . Hier zal worden deelgenomen aan het 3e festival voor oude muziek van vrijdag 3 t/m zondag 5 juni.
Met deelname aan dit festival door de Bossche Stadspijpers is Nederland voor het eerst vertegenwoordigd. De overige vijftien deelnemers komen uit o.a. Rusland, Wit Rusland, IJsland, Litouwen, Zweden, Duitsland en uiteraard Polen.
De Stadspijpers zullen o.a. aanstaande vrijdag een historische optocht openen met 1000 gekostumeerde deelnemers. Deze optocht wordt uitgezonden door de Poolse nationale televisie. Dagelijks treden de Bossche muzikanten zo'n twee tot drie maal op en zijn  hun 16e eeuwse klanken te horen op een historische markt, in de straten en op de pleinen van de oude binnenstad van het rond 1300 gestichte Malbork.  Zondagavond wordt het festival afgesloten met een Galaconcert in de burcht van Malbork, sinds 1997 op de Unesco erfgoedlijst. Uiteraard zullen de Stadspijpers hier een muzikale bijdrage aan leveren.
Maandagavond laat zal de vijfdaagse reis in 's-Hertogenbosch worden afgesloten.

Voor info zie: www.malbork.pl

Top

13 Januari 2004 opening nieuwe repetitieruimte Stadspijpers.

Links de voormalige school in de Elzenstraat -
foto Gerard Monté, 30 oktober 2004.

Op donderdag 13 januari jl. heeft de wethouder van Cultuur Roderick van de Mortel de nieuwe repetitieruimte van de Stadspijpers aan de Elzenstraat 4 te 's-Hertogenbosch officieel geopend. In zijn welkomstwoord keek Stefan Schuwer, voorzitter van de Stichting Stadspijpers, terug op het afgelopen jaar. Een jaar dat in teken stond van het 20-jarig bestaan. In dit kader werd er een bezoek gebracht aan de Zusterstad van 's-Hertogenbosch Leuven en werd er in 's-Hertogenbosch het 1st European Festival of Town Pipers en het concert De Bossche Triumph georganiseerd.

 

Rechts wethouder Roderick van de Mortel bij zijn openingstoespraak en links voorzitter van de Stichting Stadspijpers Stefan Schuwer.

- foto's � gerard mont�, 13 januari 2005.

Aan de wethouder gaf hij aan dat de Stadspijpers graag in de toekomst het Kruithuis willen zien als huisvesting van alle cultuurhistorische verenigingen van 's-Hertogenbosch, dit in combinatie met een vestingmuseum. Verder vroeg hij aandacht voor de subsidie van de Stadspijpers evenals een grotere inzet van de Stadspijpers door de gemeente 's-Hertogenbosch. De Stadspijpers willen graag weer de muzikale ambassadeurs van 's-Hertogenbosch zijn, in de eigens stad maar ook in binnen- en buitenland, dit in de traditie van de aloude Stadspijpers.
Na dit welkomstwoord gaf hij het woord aan wethouder Roderick van de Mortel. Deze nodigde het bestuur van de Stadspijpers uit om gezamenlijk met de Kring Vrienden en de overige verenigingen, zoals de Oude Schuts, de Schutterij etc. met een plan te komen voor het Kruithuis. Daarnaast wees hij op een extra bedrag van € 50.000,- dat hij vanaf 2005 heeft uitgetrokken voor de amateur culturele sector. Hij gaf aan o.a. het zichtbaar zijn in het straatbeeld van harmonieën en fanfares te gaan belonen met een bonus.
Hij bedankte de jonge vormgevers Antwan Hoedemakers en Stefan van Ham van Die zijn zo | Ontwerpers voor hun creatieve inzet voor de stad. 
Vervolgens onthulde hij de banieren, ontworpen door Antwan Hoedemakers en geweefd door het textielmuseum te Tilburg, en opende daarmee de repetitieruimte van de Stadspijpers.

De door bureau Diezijnzo ontworpen banieren, die op de openingsdag werden onthuld.

- foto's � gerard mont�, 13 januari 2005.

Marcel Ploegmakers, secretaris van de Stichting, maakte bekent dat een langgekoesterde wens, het oprichten van de Vrienden van de Stadspijpers nu definitief ingevuld gaat worden. Iedereen die vriend van de Stadspijpers wordt ontvangt een geweven brodsie van de Stadspijpers. Hij bood het eerste exemplaar, dat in een gelimiteerde verzie van 36 stuks is geproduceerd, aan de ontwerpers Antwan Hoedemakers en Stefan van Ham.

Aanbieding van het wapen der Stadspijpers, de broche van de voormalige bodes van het stadhuis door de leden van Bureau Diezijnzo:
Antwan Hoedemakers [m] en Stefan van Ham[r]  naast  Marcel Ploegmakers [l] van de Stadspijpers.

- foto's � gerard mont�, 13 januari 2005.


Top

13 oktober 2004 eigen domicilie voor Stadspijpers.

De Stadspijpers van 'ss-Hertogenbosch beschikken sinds 13 oktober over een vleugel van een voormalige school aan de Elzenstraat te 's-Hertogenbosch. Zij maken gebruik van het gedeelte waarin zich onder andere de aula bevond.

De aula wordt op dit moment omgetoverd tot een multifunctionele ruimte waar, naast repetities, ook ontvangsten en lezingen zullen worden gehouden. Het klaslokaal zal worden ingericht als ruimte voor individuele- en sectie repetities.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de metamorphose van deze ruimtes.

Het streven is om de gehele verbouwing in januari 2005 te hebben afgerond.

10 11 en 12 September 2004
Het Eerste Europese Festival van Stadspijpers een groot succes (voor verslag met foto's klik hier)


Top

1 januari 2004
Nieuwe voorzitter voor Stichting Stadspijpers

Tijdens de traditionele nieuwjaarreceptie op 3 januari jl. in de historische Raadskelder aan de Markt te 's-Hertogenbosch heeft Wil Zetz de voorzittershamer over gedragen aan Stefan Schuwer.

Al bij zijn aantreden bij de oprichting van de Stichting Stadspijpers van 's-Hertogenbosch in november 2001,  had Wil Zetz (66) al aangegeven dat hij na enige tijd het voorzitterschap over zou willen dragen aan een 'jonge vent'.

Per 1 januari heeft hij dus zijn functie neergelegd en is opgevolgd door Stefan Schuwer (45).

Stefan Schuwer is in het dagelijkse leven directeur projectontwikkeling bij Kristal te Amsterdam. Hij heeft grote affiniteit met muziek. Naast zijn voorzitterschap van de Stadspijpers vervult hij de functie van secretaris bij het Rosmalense Vocaal Ensemble Dubbel Zes. In dit ensemble is hij ook actief als zanger.

           

Wil Zetz neemt afscheid als voorzitter

  Wil Zetz feliciteert de nieuw voorztiiter Stefan Schuwer

  

Stefan Schuwer "in functie"

Vocaal ensemble Dubbel zes

Top

Seminar: Moderne mecenas of sponsor?

In de middeleeuwen maakte een mecenas het bestaan van de Stadspijpers mogelijk, evenals dat van vele kunstenaars, schrijvers of componisten. Is dat anno 2003 eigenlijk niet hetzelfde? Met de hulp van sponsors kunnen de Stadspijpers de rijke traditie van toen nieuw leven inblazen. Komen er op maatschappelijk en cultureel gebied nog wel nieuwe initiatieven van de grond zonder sponsors? En wat is de rol van de (terugtredende) overheid daarin? Moeten in de nabije toekomst stichtingen en bedrijfsleven het voortbestaan van (lokale) initiatieven garanderen? En wat staat daar tegenover? Vandaar de titel van ons seminar: Moderne mecenas of sponsor?.

Dit seminar wordt georganiseerd voor de sponsors van de Stadspijpers en voor overige belangstellenden vanuit het (Bossche) bedrijfsleven en instellingen. Het zal plaatsvinden op maandag 24 november 2003, aanvang 16.00uur, in het Metaforum van de School voor de Toekomst, aan de Vlijmenseweg 2 te �s-Hertogenbosch.  Einde formele gedeelte om 17.30uur.

Het seminar wordt geopend door Wethouder Roderick van de Mortel. Daarna wordt het onderwerp  ingeleid door Prof. dr. Bram Kempers, hoogleraar sociologie van kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Gevolgd door een drietal korte inleidingen en een forumdiscussie met mevrouw dr. Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds) en de heren Carol Dona (vice-president Raad van Bestuur NRG Group Benelux � Nashuatec)  en Ryclef Rienstra (directeur VandenEnde Foundation).
De gespreksleider is drs. Bert Damen (directeur Damen Communicatie bv). Al met al belooft het een zeer interessante middag te worden.

Voor meer informatie over dit seminar kunt u contact opnemen met Marcel Ploegmakers tel. 073- 6123888 (kantooruren).

Top

De apotheose van de metamorfose

Door Damen Communicatie

Op maandag 11 november is het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch een bijeenkomst georganiseerd ter gelegenheid van de voltooide ‘metamorfose’ van de Stadspijpers. Deze metamorfose is mogelijk gemaakt door sponsors en donateurs en andere vrienden van De Stadspijpers.
De genodigden zijn in stijl ontvangen in de Oranjegalerij van het Stadhuis. In de hal van het Stadhuis stonden de Stadspijpers opgesteld in vol ornaat, gehuld in de nieuwe kostuums. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke gebruik, waarbij de Stadspijpers vóór het Stadhuis, of op het bordes staan, bij een officiële ontvangst. Een mooi gezicht om de Pijpers in het decor van het prachtige stadhuis zo te zien staan: het beeld was compleet.

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts spreekt de zaal toe Burgemeester als gastheer

Tijdens de bijeenkomst is opgetreden door het ‘Susato Trombone Consort’, onder leiding van Willem Gerritsen. Jan Pieter van Lieshout presenteerde het geheel. Gastheer was mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch. De heer Rombouts is tevens voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Stadspijpers.

Les amis de mes amis…
Hij heette de genodigden welkom in de Raadszaal. Met de woorden: “Les amis de mes amis sont mes amis”. Vrij vertaald: De vrienden van mijn vrienden zijn ook míjn vrienden. Rombouts richtte een dankwoord tot de vrienden van de Stadspijpers voor hun bijdrage aan de metamorfose. Hij vertelde over de geschiedenis van de Stadspijpers, van de vrije speellieden uit de Middeleeuwen, tot de huidige elf van vandaag de dag.

Extra subsidie
De burgemeester erkent het belang van de huidige Stadspijpers als visitekaartje van Den Bosch en in het belang van de cultuurhistorie. Het streven is hen vaker concerten te laten geven en op te treden bij onder meer ontvangsten van het Stadsbestuur. Het college heeft een voorstel in de maak voor extra subsidie voor de Stadspijpers.


Overhandiging van een renaissance tromboneRenaissance trombones

Door F. van Lanschot Bankiers en Heymans NV zijn aan de Stadspijpers een tenortrombone en een bastrombone overhandigd. Microway Automatisering BV en het SNS Reaal Fonds zorgden voor resp. een tenortrombone en een alttrombone. Dit zijn exacte replica’s van de originele trombones uit de Renaissance. Het Susato Trombone Consort mocht ze direct uitproberen en een geweldig historisch geluid galmde door de raadszaal. De Stadspijpers krijgen een opleiding om zelf deze speciale instrumenten te kunnen bespelen.

Tabberds
De ING Bank heeft gezorgd voor de nieuwe tabberds (zie elders op deze site onder ‘kostuums’). Deze donkerrode stijlvolle gewaden zorgen dat de Stadspijpers ook tijdens koude dagen goed voor de dag komen, of in de koude Sint-Jan!

Metamorfose website

De kersverse doctorandus Jan Jaap Zwitser verzorgde een lezing over het culturele leven in Den Bosch in de 16e eeuw. Een leuk contrast met de communicatie van de 21e Eeuw. Ook de website van de Stadspijpers heeft namelijk een metamorfose ondergaan. Deze is officieel gepresenteerd door de Commissaris van de Koningin, de heer Houben. Met geroffel op een Stadspijpers-trom liet hij de genodigden voor het eerst officieel kennis maken met de nieuwe presentatie van de Stadspijpers op de digitale snelweg. De nieuwe website is mogelijk gemaakt door Microway Automatisering BV, Damen Communicatie, Interconnect en Studio 7 - Ton van de Vorst Fotografie.

Tot slot
In zijn afsluiting van de middag richtte de voorzitter van de Stadspijpers, de heer Wil Zetz, zich tot de sponsors en Marcel Ploegmakers. Hij noemde hem de animator, de motor achter alles wat te maken heeft gehad met het opnieuw leven inblazen van de Middeleeuwse muzikanten. Zo'n 375 jaar na dato bestaan de Stadspijpers weer in volle glorie. Dit dankzij de inspanningen van Marcel Ploegmakers en de steun van sponsors die hij interesseerde.

Apotheose
Namens de muzikanten zelf bedankte Lando Strijbosch nogmaals de sponsors en zette de drijvende kracht Marcel Ploegmakers in de schijnwerpers. Lando bood hem namens de muzikanten een speciaal vervaardigd zilveren schild aan, dat hij (met enige moeite) op het kostuum van Marcel speldde. Een herinnering aan deze dag, de apotheose van de metamorfose van de Stadspijpers...

Top