Home

n de veertiende en vijftiende eeuw zorgden vrije speellieden voor vrolijkheid in burchten en herbergen door heel Europa. Deze ‘Stadspijpers’ maakten muziek op dorpsbrinken en stadspleinen, bij feesten, jaarmarkten en bijzondere gelegenheden.

‘s-Hertogenbosch is de enige stad in Nederland en een van de weinige steden in Europa waar, in 1984, een stadspijpersgroep is heropgericht. Op deze site leest u meer over de geschiedenis, de uniformen, de instrumenten en de muziek van de Stadspijpers. Ook kunt u kijken waar de (volgende) optredens van de Stadspijpers plaatshebben.

Dankzij nieuwe inzichten in de historie van de Stadspijpers, heeft deze groep speellieden een ware metamorfose ondergaan. De oorspronkelijke uniformen, instrumenten en versierselen zijn waarheidsgetrouw nagemaakt met de ambachtelijke technieken van 1530.

Deze metamorfose is grotendeels mogelijk gemaakt door onze sponsors. Mede dankzij hun steun, hebben wij er alle vertrouwen in dat de muziek van weleer opnieuw door de Bossche straten en over pleinen zal klinken. De Stadspijpers zullen wederom de muzikale ambassadeurs van ‘s-Hertogenbosch zijn, zowel in Nederland als ver daarbuiten.

De Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch is een ANBI-instelling. Bestuurlijke informatie over de Stadspijpers met het jaarverslag van 2016 vindt u hier. De jaarrekening vindt u hier.